OFERTA | Biuro Rachunkowe MPiT

Nasza oferta

Zajmujemy się pełną obsługą księgowo-finansową oraz kadrową. Dzięki temu nasi Klienci oszczędzają jakże cenny dzisiaj czas, wykorzystując go zgodnie z własnymi upodobaniami. Czują się spokojni, gdyż bezpieczeństwo finansowe ich Firmy spoczywa w rękach najlepszych specjalistów

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • doradztwo i pomoc w zakładaniu firmy
 • doradztwo i pomoc w uzyskaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • sporządzanie dokumentów rejestracyjnych.

OBSŁUGA OSÓB NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • rozliczenia roczne podatku dochodowego od osób fizycznych /sporządzanie deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39/,
 • rozliczenia roczne podatku od dochodów uzyskanych za granicą,
 • odzyskiwanie podatku VAT zapłaconego przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej przy zakupie materiałów budowlanych i instalacyjnych / deklaracje VZM/,
 • rozliczanie podatku PCC od spadków i darowizn,
 • rozliczanie dochodu ze sprzedaży mieszkań.

OBSŁUGA KSIĘGOWA

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów dla celów ryczałtu i karty podatkowej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • pełna księgowość – rozliczanie firm o dowolnym profilu działalności [firmy produkcyjne, handlowe, usługowe] oraz dowolnej formie prawnej,
 • prowadzenie rejestrów dla celów VAT [także dla rolników],
 • rozliczanie fundacji i stowarzyszeń,
 • sporządzanie deklaracji VAT / CIT / PIT [rozliczenia roczne podatku dochodowego od osób fizycznych] oraz podatku akcyzowego,
 • analizy biznesowe, prowadzenie korespondencji urzędowo – biznesowej,
 • usługi niestandardowe – na podstawie indywidualnych ustaleń.

ADMINISTRACYJNA OBSŁUGA BIURA

 • refundacje OHP, PUP,
 • opracowanie regulaminu pracy i wynagradzania.

OBSŁUGA KADR I PŁAC

 • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • usługi dodatkowe – dzięki współpracy z naszymi Partnerami jesteśmy w stanie zaoferować szkolenia i prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP,
 • sporządzanie listy płac, kart wynagrodzeń,
 • rozliczenia ZUS,
 • sporządzanie rocznych deklaracji /PIT 4R, PIT 11, PIT 8B, lub PIT 40/,
 • przygotowanie przelewów bankowych ZUS i US.

DODATKOWO

 • reprezentacja Panstwa przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • ponosimy pełną odpowiedzialność za ewentualne błędy interpretacyjne przepisów podatkowych